Teksten die we de afgelopen jaren gebruikt hebben voor onze discussies:

Braidotti, Rosi (2000). Gender and beyond. Leggendaria, 23, sept, 5-7.
Butler, Judith (1997). Performative acts and gender constitution. An essay in phenomenology and feminist theory. In: ???? , 401-417.
Dudink, Stefan (1998). Quender!. Tijdschrift voor Genderstudies, 1, 1, 7-9.
Foster, Johanna (1999). An invitation to dialogue. Clarifying the position of feminist gender theory in relation to sexual difference theory. Gender & Society, 13, 4, aug, 431-456.
Grosz, Elizabeth (1994). Introduction and acknowledgments. In: Elizabeth Grosz, Volatile bodies. Toward a corporeal feminism. Sydney: Allen & Unwin, vii-xvi.
Grosz, Elizabeth (1994). Refiguring bodies. In: Elizabeth Grosz, Volatile bodies. Toward a corporeal feminism. Sydney: Allen & Unwin, 3-24.
Grosz, Elizabeth (1995). Feminism and the crisis of reason. In: Elizabeth Grosz, Space, time and perversion. Essays on the politics of bodies. London: Routledge, x-xi
Halsema, Lilian & Schreurs, Petra (1998). Genderherfst. Kanttekeningen bij de theoretische ruimte en verklaringskracht van het begrip gender. Tijdschrift voor Genderstudies, 1, 1, 10-12.
Haraway, Donna (1991) Situated Knowledges. The Privilege of Partial Perspective. In: Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature. London: Free Association Press.
Harding, Sandra (1991). Feminism confronts the sciences. Reform and transformation. In: Sandra Harding, Whose science? Whose knowledge? Thinking from womens lives. Milton Keynes: Open University Press, 19-50.
Heywood, Leslie & Drake, Jennifer (1997). Introduction. In: Leslie Heywood & Jennifer Drake (eds.), Third wave agenda. Being feminist, doing feminism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1-20.
Nielsen McCarl, Joyce (1990). Introduction. In: Joyce Mc Carl Nielsen, Feminist research methods: exemplary readings in the social sciences. Boulder: Westview Press, x-xi.
Nussbaum, Martha, C. (1999). The professor of parody. The New Republic, 22 febr, 37-45.
Outshoorn, Joyce (1998). Gender: revolutie en risico. Tijdschrift voor Genderstudies, 1, 1, 5-6.
Siegel, Deborah, L. (1997). Reading between the waves: feminist historiography in a 'postfeminist moment'. In: Leslie Heywood & Jennifer Drake (eds.), Third wave agenda. Being feminist, doing feminism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 55-82.
Suleri, Sara (1989). Excellent things in women. In: Sara Suleri, Meatless days. ?: Flamingo/Collins, 1-20.
Tonkens, Evelien (1998). Gender in welke lagen? Kanttekeningen bij de gelaagde genderconcepten van Scott, Harding en Hagemann-White en hun toepassing in empirisch onderzoek. Tijdschrift voor Genderstudies, 1, 1, 42-49.
Verhaar, Odile & Dudink, Stefan (1994). Jodie Foster en/als John Travolta. Identiteitenpolitiek en 'queer theory'. In: Jan Willem Duyvendak (red.). De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA, 141-155.