"Voor een herlancering van het emancipatiebeleid in Antwerpen" {persconferentie + project} (12 oktober 2004)

persconferentie: dinsdag 12 oktober om 13u in het Internationaal Pershuis Vlaanderen, Grote Markt 40, Antwerpen.

Perstekst

Naar aanleiding van de 15e verjaardag van het Stedelijke Emancipatiebeleid in april 2004 staken enkele ex-leden van de vroegere Emancipatieraad de koppen bij elkaar. Het gevolg was een initiatiefgroep van dertig belangstellenden uit 15 Antwerpse organisaties die drie keer samenkwam om een oproep aan het Stadsbestuur voor te bereiden. Dat resulteerde in de nota “Voor een herlancering van het emancipatiebeleid in Antwerpen.”

De nota werd ondertussen ondertekend door een dertigtal organisaties die actief zijn in Antwerpen. De tijd is nu rijp om, gesteund door het middenveld, het emancipatiebeleid in de Stad Antwerpen een nieuwe impuls te geven.

Op de persconferentie van 12 oktober om 13u in het Internationaal Perscentrum wensen we deze oproep publiek te overhandigen aan het Stadsbestuur en onze eisen bekend te maken aan het grote publiek.

We nodigen de Burgemeester en alle schepenen van het stadsbestuur, de ondertekenende organisaties én de pers uit. De inhoud van het eisenpakket zal worden toegelicht, en enkele deelnemende organisaties verduidelijken waarom zij achter dit initiatief staan. Knelpunten zijn er immers nog genoeg! Daarna is er ruimte voor gesprek.

FC Poppesnor stapte actief mee in dit project. Op de persconferentie hebben we ook uitgelegd waarom we een emancipatiebeleid nodig vinden.

Voor meer informatie: bekijk de persmap (PDF, grootte: 246kB).

terug naar projecten

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Dienst Emancipatiezaken Antwerpen en Mama Cash!
home contact & mailinglijst français & English