FC Poppesnor wordt besnord door Diny Van Beylen en Sara S'Jegers. U kan ons contacteren via fcpoppesnor(at)collectifs.net (verander eerst de '(at)' in een @)

Ook inschrijven op de mailinglijst kan door ons een simpel mailtje te sturen.

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Dienst Emancipatiezaken Antwerpen en Mama Cash!
home contact & mailinglijst français & English