april-juni 2004

14 april 2004: feestelijke opening

met de film "Feminisme voor dummies" en o.a. een optreden van rOSE tURTLEeRTLER (the Electrik Ukulele Lady). lees meer


12 mei 2004: "Islam in de media: een feministische kijk"

met Sarah Bracke (NextGenderation)
Een feministisch café over beeldvorming en macht. Welke beelden van de islam worden ons door de media gepresenteerd? Hoe wordt 'de vrouwenkwestie' daarbij ingezet? Op welke manier worden vrouwen, hun levens en hun verlangens uitgebeeld? En wat valt daar met een feministische bril op over te zeggen? lees meer


9 juni 2004: "Adverteren -> subverteren: feministische reclamekrakers"

met Sara Stoop, Marie Vermeiren en Vera Schlusmans
Reclame is overal. De boodschappen die ons op deze manier bereiken zijn vaak niet onschuldig en beïnvloeden onze manier van denken en doen. Kunnen we de toenemende stroom van vaak seksistische en racistische beeldvorming weerwoord bieden of blijft het bij éénrichtingsverkeer? In dit café geven we een greep uit feministisch geïnspireerde (re)acties op reclame. Verder bieden we enkele handvaten om zelf aan de slag te gaan. lees meer


seizoen 2004-2005

8 september 2004:'Vrouw vs. geweld: Paris-Amsterdam(-Antwerpen)'

In de documentaire 'Vrouw vs. geweld: Paris-Amsterdam' doen Chafina Ben Dahchman, Lamia Abbassi, Mina Ouaouirst en Samira Ahli (NL) verslag over de Ni Putes Ni Soumises beweging in Parijs. Na het bezoek aan Parijs deden de maaksters onderzoek naar de Nederlandse situatie. Sihem Habchi, vice-voorzitster van Ni Putes Ni Soumises was aanwezig voor een uiteenzetting. lees meer [lisez plus]


13 oktober 2004: Dierenkwesties & feminisme, door Lynda Birke (in English)

Een thema avond over de link(s) tussen vrouwenrechten en dierenrechten. Dr. Lynda Birke, experte en auteur van vele boeken rond deze thema's kwam helemaal uit Lancaster (VK) om dit thema te belichten. lees meer
A theme night about the connection between feminism and animals/animal rights. Dr. Lynda Birke, expert and author of many books and articles about these themes came all the way from Lancaster (UK) to explain 'why animals matter to feminism'. read more


10 november 2004: Taboes doorbreken: seksualiteit bij oudere vrouwen

Vanavond toonden we de film "Still Doing It : The Intimate Lives of Women Over 65". Het seksuele leven van vrouwen over 65 en vooral het taboe daarop was dan ook het thema van de avond. We vergastten Els Messelis (Lachesis, Expertise Bureau Latere Leeftijd en Gender) als spreekster en experte terzake. lees meer


8 december 2004: Planet Gender

Planet Gender is een tekst- en fotoproject over gender en identiteit waarin gendervariante mensen vertellen over hun (levens)ervaringen én zich (al dan niet anoniem) laten portretteren. Journaliste Estelle Slegers en fotograaf Marc De Clercq zijn vanavond te gast in het feministisch café en zullen op basis van dit materiaal de strijd aan gaan met de maatschappij die gebaseerd is op een stereotiep binair denken: blank-zwart, goed-slecht, man-vrouw, homo-hetero. lees meer


12 januari 2005: Women on Waves

Iedere 5 minuten overlijdt een vrouw onnodig aan de gevolgen van een illegale en onveilige abortus. Als reactie op deze schending van rechten van de vrouw en grote medische nood, vaart Women on Waves met een mobiele kliniek op een schip naar landen waar abortus illegaal is. Rebecca Gomperts, dokter en de drijvende kracht achter Women on Waves is te gast in het feministisch café! We bekijken ook een documentaire die over hen werd uitgezonden op BBC. lees meer


9 februari 2005: 'Op doorreis' : het nomadisch denken van Rosi Braidotti
Nomadisch leven en denken is voortdurend worden, verlangen, reizen, grenzen overschrijden. Deze avond verkennen we met de Italiaanse filosofe Rosi Braidotti de dynamische horizon van het worden en de betekenis hiervan voor onszelf. Kristof van Rossem, die meewerkte aan het boek 'Op doorreis. Nomadisch denken in de 21e eeuw', kwam het boek maar vooral de ideeën van Braidotti voorstellen. lees meer

9 maart 2005: Lastigvallerij op straat: over seksueel geweld & weerbaarheid (ENKEL VOOR VROUWEN)
'War Zone', een documentaire van Maggie Hadleigh-West, toont hoe de filmmaakster de straat op trekt met haar videocamera om seksuele intimidatie (nafluiten, aanklampen, enz.) op straat te documenteren en in vraag te stellen.
Suzanne Cautaert
(van de voormalige weerbaarheidsorganisatie Refleks) was present voor een kritische reflectie op de film en een toelichting rond zelfverdediging en weerbaarheid. lees meer

13 april 2005: Armoede. Iets vrouwelijks?
Nicky Pouw (NL) komt spreken over haar onderzoek en veldwerk onder rurale bevolkingsgroepen in Afrika. Speciale aandacht zal uitgaan naar de gevolgen van economische hervormingsprogramma's op vrouwen die in armoede leven - hun sociaal-economische positie, hun overlevingsstrategieen en rol in het armoedebestrijdingsproces. Marie-Louise de Croock (B) komt spreken over haar ervaring met armoede. We tonen ook de video 'Armoede Is...' van de vormingorganisatie Recht-Op, waarin 4 vrouwen (waaronder Marie-Louise) getuigen over hun armoede. lees meer

11 mei 2005: Bambi Ceuppens over over beeldvorming, racisme en misogynie in het koloniale verleden en het postkoloniale Vlaanderen

Vanavond vergastten we Bambi Ceuppens als spreekster in het feministisch café. Ze kwam spreken over beeldvorming, racisme en misogynie in het koloniale verleden en het postkoloniale Vlaanderen. Ceuppens is wetenschappelijk medewerkster aan de vakgroep Sociale en Culturele Antropologie van de K.U. Leuven en experte wat betreft het koloniale verleden van België. lees meer


8 juni 2005: The Edge of Each Other’s Battles: the Vision of Audre Lorde

Een thema-avond over Audre Lorde en haar ideeën, aan de hand van de film ‘The Edge of Each Other’s Battles: the Vision of Audre Lorde’, van Jennifer Abod. Spreekster: Consuelo Rivera (Open University, UK). Audre Lorde's leven en werk is een perfecte illustratie van wat men tegenwoordig kruispuntdenken noemt. In haar essays, toespraken en gedichten sneed ze thema's aan die ons in Vlaanderen anno 2005 meer dan ooit aanbelangen: racisme, seksisme, homofobie, relaties tussen witte en zwarte feministen, tussen feministen uit hogere en lagere klassen. lees meer


seizoen 2005-2006

14 september 2005 - Mannen en feminisme

Tijdens dit café, de opener van een tweede seizoen Poppesnor-café's, kwamen feministische mannen uitgebreid aan het woord. Daniel Mang (D) lichtte het 'Manifesto for an international network for the radical critique of maculinities' toe. Een panel - gemodereerd door Dimitri Thienpont - met o.a. Jens van Tricht (NL), Bob Wester (NL), Jaason von Bannisseht, Patriek Dooms en Thijs reageerden op Daniel's manifest en deelden hun eigen reflecties over mannen en feminisme en mannelijkheid met ons.


11 oktober 2005 - De toekomst van feminisme

Nu er werd teruggeblikt op 100 jaar vrouwenbeweging in België, blikte in dit feminist café een verscheiden panel aan de hand van zelfgekozen filmfragmenten vooruit op de toekomst van het feminisme. Dromen, reflecties, ideeën en inzichten van panelleden werden in- en uitgeleid door filmfragmenten met feministische toekomstvisies. Met Laurence Rassel (Constant vzw), Karima Adouiri (Actiecomité Moslimvrouwen, VOK), Inge de Waard (VOK, Famba). Moderatrice: Laurence Claeys (Steunpunt Gelijke Kansenbeleid UA).


8 november 2005 - Vrouwen, feminisme en religie i.s.m. Actiecomité Moslimvrouwen Vlaanderen
In een reeks van activiteiten die worden georganiseerd om het 5-jarige bestaan van het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen te vieren, organiseerden we dit café waarin vrouwen met verschillende religieuze achtergronden over hun visies op vrouwenrechten en emancipatie spraken. Moderator: Chia Longman (UGent)

13 december 2005 - Precariteit in feministisch perspectief i.s.m. NextGenderation Brussel
Maggie Schmitt van het collectief Precarias a la Deriva (Madrid) lichtte vanavond de film 'A la deriva por los circuitos de la precaridad femenina' toe en legde uit wat precariteit of bestaansonzekerheid precies betekent voor vrouwen en feministen.

10 januari 2006 - Nieuwjaarsreceptie + organisaties stellen zich voor
Vanavond organiseerden we een nieuwjaarsreceptie, met hapjes en drankjes, tijd om bij te praten en de kans om organisaties en collectieven waar FC Poppesnor banden mee heeft te ontdekken.

14 februari 2006 - Genderbenders als verzet in de beeldcultuur?
Dragen ambigue genderbeelden in onze huidige populaire beeldcultuur bij tot het verzet tegen traditionele genderrollen? Of is ook deze vorm van verzet geïncorporeerd door de consumptiemaatschappij en is verzet niet meer mogelijk? Sofie Van Bauwel (UGent) lichtte haar doktoraatsonderzoek toe aan de hand van populaire videoclips.

14 maart 2006 - Trans, gender, beweging, strijd,...?
Hoe evolueerden de verhoudingen tussen transgenderpolitiek en feminisme? Welke relevantie heeft transgenderactie en -politiek voor andere sociale bewegingen? Joz Motmans (Steunpunt Gelijke Kansenbeleid, Gender Actie Groep) en Justus Eisfeld (Transgender Filmfestival Amsterdam) lichtten vanavond de raakvlakken tussen transgender en feministische actie en politiek toe.

11 april 2006 - Een inleiding tot ecofeminisme(n)
In het hedendaagse ecologische denken neemt het ecofeminisme een belangrijke plaats in. Vanuit een analyse van de onderdrukking van zowel vrouwen als natuur, laat deze stroming ons zien hoe het hiërarchische dominante denken de wereld op de rand van de afgrond heeft gebracht. Wat is die ecofeministische analyse? En wat stellen ecofeministen voor als strategieën om uit de vele mondiale problemen te geraken? Vanavond gaf Jeanneke van de Ven een beknopte inleiding op het ecofeminisme.

9 mei 2006 - Een andere wereld is mogelijk (Op een stille dag hoor ik haar ademen)
Tijdens dit feministisch café nodigt FC Poppesnor iedereen uit om jullie visies op 'een andere wereld' met ons te komen delen. Niet in een debat of een discussie, maar door iets voor te lezen wat jou inspireert en kracht geeft in het creëren van een andere wereld. Een geluidsfragment van een speech door Arundhati Roy, de Indische schrijfster-activiste, die bovendien de inspiratie leverde voor de titel en de vorm van deze avond, bijt de spits af.

13 juni 2006 - FC Poppesnor ♥ Pink Screens
Alweer het laatste café van het seizoen! We toonden enkele films uit het Pink Screens festival van dit jaar (van 12 tot 21 mei in Brussel), namelijk Playing A Part : The Story of Claude Cahun van Lizzie Thynne (UK, 2004) en Open van Teale Failia (USA, 2005).


seizoen 2006-2007

12 september 2006 - Antwerpen: een stad van iedereen?
We tonen de documentaire Haar Antwerpen, een samenwerking tussen constant vzw, NextGENDERation en Steunpunt Allochtone Meisjes en Antwerpen. De film toont inwoonsters van Antwerpen aan het woord over hun favoriete plekken en ontmoetingsruimten, over bewegingsvrijheid en over veiligheid in de stad waar ze leven.

10 oktober 2006 - In de plooien van de geschiedenis: feministische heldinnen (deel 1)
Op dinsdag 10 oktober besteden we in het café aandacht aan de vergeten geschiedenis van het Belgisch feminisme. We nodigen een aantal mensen uit die hun 'heldin' uit de geschiedenis van het Belgisch feminisme zullen voorstellen.

14 november 2006 - Rauda Morcos: Palestijns, lesbisch, feministe én tegen de bezetting
i.s.m. Vrouwen in 't Zwart Leuven
Uniek bezoek van Rauda Morcos, oprichtster van de Palestijnse lesbienneorganisatie ASWAT. Interview door Jamila Amadou.

12 december 2006 - In de plooien van de geschiedenis: feministische heldinnen (deel 2)
Deel 2 in een reeks van twee cafés over de vergeten geschiedenis van het Belgisch feminisme. Dit keer met persoonlijke getuigenissen van activistes uit de tweede feministische golf. Met Rita Mulier, Ida Dequeecker, Nadine Plateau.

14 januari 2007 (zondag) - Hoofddoekje hier, snorretje daar, en een gelukkig nieuwjaar!
Nieuwjaarsetentje i.s.m. het platform Blijf van mijn hoofddoek! waar wijzelf en andere organisaties een nieuwjaarsbrief voorlazen. Neem je goede voornemens en een hapje eten mee.

13 februari 2007 - In de plooien van de geschiedenis: feministische heldinnen (deel 3)
Wegens succes breien we een derde deel aan onze reeks 'In de plooien van de geschiedenis'. Deze keer halen we bij het gladstrijken van de plooien opnieuw enkele 'tweede golfactivisten' naar het café. Tijdens een rondje 'speed dating' zal je met deze vrouwen een persoonlijk gesprek kunnen doen: Miet Smet, Rita Mulier, Ida Dequeecker, Suzanne Cautaert, Leen Vandamme, Kitty Roggeman.

13 maart 2007 - God save the queer. Gesprek met Marcella Althaus-Reid
Tijdens dit feministisch café ging FC Poppesnor in gesprek met Marcella Althaus-Reid. Deze Latijns-Amerikaanse theologe met een expertise in bevrijdingstheologie, queer theologie en feministische theologie was exclusief te gast in het café!

10 april 2007 - Women in Love: relaties, vriendschappen, seksualiteit
Film (Women in Love) over liefde en seksualiteit, over alternatieve vormen van relaties, over het belang van ondersteunende gemeenschappen, over de feministische inzichten die we daar aan kunnen koppelen.

8 mei 2007 - Van Gender Trouble tot Undoing Gender. Een inleiding tot Judith Butler
Leer alles over de gender- en subjecttheorie van Amerikaans filosoof Judith Butler, of kortweg: een avond 'Judith Butler voor dummies' door Inge Arteel (FWO/VUB).

29 juni 2007 - De Groote F.Q. Kwis!
Meer dan 6 groepen schreven zich in voor de 'battle of the feminists' in FC Poppesnor's Groote F.Q. Kwis!


seizoen 2007-2008 – jaarthema: het lichaam

9 oktober 2007 - Magie en politiek. Een kennismaking met Reclaiming
Inleiding door Isabelle Stengers en María Puig de la Bellacasa op Reclaiming, een netwerk van vrouwen en mannen die activisme combineren met een aardse spiritualiteit en helingswerk.

13 november 2007 - I Can Dance! Feminisme en kunst
In het kader van If I can't dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, tentoonstelling over feminisme in kunst in het MuHKa. Lezing door Frédérique Bergholz (afgelast) (curator van If I Can't Dance). Daarna volgde een workshop, in het kader van de video speakers corner van bolwerk.

11 december 2007 - Open relaties: voorbij monogamie
 
Meer dan één relatie hebben, kan dat? Vrijen met ‘een ander’, en er niet over liegen? Je partner wordt verliefd en dat maakt je blij… Hoe doe je dat? Een panelgesprek over alternatieven voor monogamie.

8 januari 2008 - Donna Haraway: een introductie
 
Wie is Donna Haraway en wat bedoelt ze met 'gesitueerde kennis'? Karen Embrechts' lezing brengt licht in de duisternis!

12 februari 2008 - The people vs the beauty industry + 'Haar in de hooiberg'-wedstrijd
 
Vertoning van de documentaire 'Beperkt Houdbaar', met aansluitend discussie. Uitreiking van de eerste 'Haar in de hooiberg'-prijs. Ben jij de gelukkige vinder van een advertentie of reclamebeeld van een vrouw met lichaamshaar? Kom dan naar deze avond en win! [Niemand kaapte de prijs weg...]

11 maart 2008 - Geloof in je lichaam
 
Hoe gaan vrouwen met een christelijke achtergrond om met die traditioneel negatieve christelijke visie op het lichaam? We stellen deze en andere vragen vanavond ondermeer aan Goedroen Juchtmans, feministisch theologe met katholieke roots, en aan jou! Want hoe ervaar jij de impact van christelijke ideeën op je lichaams- en seksualiteitsbeleving? Kan religie bronnen bieden voor een helende omgang met het (vrouwelijk) lichaam?

8 april 2008 - Let's get excited! Alternatieve porno
We toonden onze favoriete feministische, queer, alternatieve en diy pornofilmpjes. Daarna vond er een nabespreking plaats met expertes en filmmaaksters Marije Janssen en Jennifer Lyon Bell.

13 mei 2008 - Het verhaal van de Dulle Griet met diabetes en de truc met de teletijdmachine
In dit café trachtte Griet Roets haar ‘chronisch ziek zijn’ (juveniele diabetes type I) op een alternatieve manier te interpreteren. Ze belichtte thema’s zoals lichaam en geest, medische wetenschap en vrouwelijke subjectiviteit, die vaak als binaire tegenpolen gezien worden. Haar verhaal bood een insiders’ perspectief op hoe iemand zijn/haar lichaam kan leven als beperking én mogelijkheid. Persephone vzw reageerde.

10 juni 2008 - Groot Feministisch Debat! (thema: natuur/cultuur)
AFGELAST
Het Groot Debat is afgelast en wordt vervangen door een gesprek met Kristien Hemmerechts over haar laatste boek (zie onder)

donderdag 19 juni 2008 - 20u - Kristien Hemmerechts, Tom Naegels en Sarah De Mul in gesprek over 'De man, zijn penis en het mes'
'De man, zijn penis en het mes' is de klinkende titel van het laatste boek van Kristien Hemmerechts. Het is een feministisch pamflet waarmee ze een debat wil losweken over seksisme en seksueel misbruik. FC Poppesnor ging op die uitnodiging in en nodigde alvast Tom Naegels (schrijver, columnist) en Sarah De Mul (onderzoekster) uit om een gesprek aan te gaan met Kristien Hemmerechts.

 

 

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Mama Cash!
home contact & mailinglijst français & English