6 juli 2004, eedaflegging Vlaams parlement:
Geen seksisme en racisme in het parlement!

Samen met het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen en NextGENDERation roept FC Poppesnor op tot een protestactie.

OPZET

Op 6 juli vindt de eedaflegging plaats van de nieuwe volksvertegenwoordigers. 32 van de 124 zetels in het parlement zullen door Vlaams Blokkers gevuld worden, waaronder 1 door een intussen ex-Vlaams Blokker, tegen wie een onderzoek loopt nadat hij zijn vrouw tijdens een ruzie op straat aftuigde.

Als vrouwenorganisaties willen wij het signaal geven dat wij de normalisering van seksisme en racisme krachtdadig verwerpen. Deze horen niet thuis in het parlement, of om het even waar in onze samenleving.

Wij willen een samenleving én parlement waar emancipatie en gelijkwaardigheid voorop staan! Om deze eis kracht bij te zetten, roepen we jullie allemaal op om deze boodschap massaal te verspreiden en vervolgens ook massaal aanwezig te zijn!

Om onze boodschap luid en duidelijk te laten klinken is het echt belangrijk om breed te mobiliseren. Vrouw of man, oud of jong, 'allochtoon' of 'autochtoon': overtuig uw baas, meldt u ziek, neem een dag vrijaf of plan een lange middagpauze en kom naar Brussel!

PRAKTISCH

Waar?
Vlaams Parlement (Leuvenseweg 27, 1000 Brussel)
Wanneer?
dinsdag 6 juli 2004 om 12u.

TERUGBLIK (19 augustus 2004)

- Verslag van de actie op de website van het Links Ecologisch Forum (LEF).
- Vermelding van de actie op Indymedia West-Vlaanderen.
- Een discussie over de actie op het forum van Wel Jong, Niet Hetero.

Over de zaak Verreycken is intussen beslist: "Er komt geen vervolging, er komt geen proces, daarmee is de kous af'', zegt Vlaams Blokker Filip Dewinter in een artikel in De Standaard (7/8/04).

Verreycken maakt dus opnieuw officieel deel uit van de Vlaams Blok fractie in het Vlaams Parlement. We bezinnen ons over eventuele verdere acties.

ACHTERGROND

Het Vlaams Blok heeft het wel eens over "respect opbrengen voor de emancipatie van de vrouwen"...
(VB magazine, XVI:11)

... maar verzet zich, in talrijke parlementaire tussenkomsten, consequent tegen elke vorm van gelijkekansen- en emancipatiebeleid gericht op vrouwen.

Het Vlaams Blok beweert vrouwen geen stobreed in de weg te leggen...

... maar wil de beschikking van vrouwen over hun lichamelijke integriteit aan banden leggen: door het verbieden van abortus (zie: programma) en door de morele druk op witte Vlaamse vrouwen om meer kinderen te baren (Filip Dewinter, Eigen volk eerst).

Het Vlaams Blok beweert een gezinspartij te zijn...

... maar tolereert en beschermt iemand tegen wie een onderzoek loopt omwille van mishandeling van zijn vrouw.

Kortom, hypocrisie allom!

We gebruiken het logo van de campagne van Amnesty International: "Stop geweld op vrouwen" omdat we deze campagne onderschrijven. Amnesty is echter geen initiatiefnemer of partner van deze actie.