dinsdag 11 maart 2008: Geloof in je lichaam
't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout - 20u

Renee Cox - Yo Mama's Last Supper
Renee Cox, Yo Mama's Last Supper, reneecox.net

In een neoliberale kapitalistische samenleving staan de lichamen van vele mensen, en niet in het minst van vrouwen, onder grote spanning. Schoonheids- en gezondheidsidealen, een steeds hogere werkdruk, geweld binnen en buiten het gezin putten lichamen uit. De heersende visie op lichamelijkheid is mee beïnvloed door de dominante religieuze traditie, het christendom. De christelijke religie heeft doorheen de geschiedenis vaak een negatieve houding aangenomen tegenover het (vrouwelijke) lichaam.

Hoe gaan vrouwen met een christelijke achtergrond om met die traditioneel negatieve christelijke visie op het lichaam? Hoe ervaren zij dit aan den lijve? Hoe bepaalt dit hun concrete omgang met relaties, lichamelijkheid en seksualiteit? Zijn er binnen de christelijke traditie ook bronnen te vinden die het lichaam wél waarderen? Wat denken feministische theologes hierover? Is het mogelijk om vanuit de christelijke traditie recht te doen aan de kwetsbaarheid en ambiguïteit die inherent verbonden zijn met het lichaam?

FC Poppesnor stelt deze vragen vanavond aan vrouwen met een christelijke achtergrond, en aan jou! Want hoe ervaar jij de impact van christelijke ideeën op je lichaams- en seksualiteitsbeleving? Goedroen Juchtmans, feministisch theologe met katholieke roots, trekt het gesprek mee op gang. Ze studeerde godsdienstwetenschappen te Leuven en vergelijkende cultuurwetenschap te Gent. Werkte de voorbije vier jaar in Tilburg (Nederland) aan een doctoraat over 'rituelen thuis'.

Voorbij de scheiding tussen geest en lichaam, rein en onrein, man en vrouw, religieus en seculier, willen we deze avond samen zoeken naar een helende omgang met onze lichamen.


locatie: 't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout. inkom: 3 euro
klik hier voor een printklare wegbeschrijving (PDF - 179kB).

Links
Werkplaats Theologie en Maatschappij
De afgebeelde foto is van kunstenares Renee Cox

terug naar kalender

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Mama Cash!

home contact & mailinglijst français & English