dinsdag 8 mei 2007: Van Gender Trouble tot Undoing Gender. Een inleiding tot Judith Butler
't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout - 20u

Judith Butler

FC Poppesnor grijpt het bezoek van Judith Butler te Brussel, op 25 mei tijdens De avonden van Sophia, graag aan om op 8 mei een feministisch café te wijden aan deze belangrijke denkster. Inge Arteel (FWO/VUB) maakt ons wegwijs in de denkwereld van Butler.

De Amerikaanse filosofe Judith Butler (1956) is een van de meest spraakmakende en inspirerende filosofen op het gebied van gender en seksualiteit. Ze plaatst vraagtekens bij gangbare ideeën over sekse-identiteit en heteroseksualiteit, en vraagt aandacht voor wie uit het dominante man-vrouwsysteem wordt buitengesloten.

Ze werd beroemd met haar boek Gender Trouble (1990), waarin ze gender (de culturele invulling van het sekseverschil) niet als essentiële, biologisch bepaalde eigenschap opvat maar als iets wat we creëren door telkens opnieuw de normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid te herhalen en in te oefenen.

In Undoing Gender (2004) behandelt ze de vraag hoe restrictieve genderpatronen ondermijnd kunnen worden maar analyseert ze ook gewelddadige gevallen van het ‘maken’ en ‘ongedaan maken’ van een genderidentiteit.

De lezing zal een overzicht geven van de belangrijkste gedachten en begrippen in Butlers gendertheorie. Ook zal aandacht besteed worden aan haar recente teksten over de categorie van ‘het menselijke’ en de ‘precariteit’ van het leven (o.a. in verband met AIDS, de gevangenen in Guantanamo enz.), en aan het thema van Butlers lezing in Brussel op 25 mei. Er zullen fragmenten getoond worden uit een recent interview op de zender ARTE.

Inge Arteel is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO verbonden aan de vakgroep Taal- en Letterkunde (TALK) van de VUB, afdeling Duitse literatuur. Haar onderzoeksterreinen zijn hedendaagse Duitstalige literatuur, subjecttheorie, gendertheorie.


locatie: 't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout. inkom: 3 euro
klik hier voor een printklare wegbeschrijving (PDF - 179kB).

Aanbevolen lectuur (uit te lenen bij Documentatiecentrum RoSa te Brussel)
Van Butlers werk is een bloemlezing verschenen in het Nederlands: Gender Turbulentie (Uitgeverij Boom/Parrèsia, Amsterdam, 2000). Het voorwoord van Annemie Halsema biedt een goede inleiding. De eerste tekst (65 p.), uit Gender Trouble, is tevens zeer relevant.
Butlers artikel “Performative acts and gender constitution” uit de reader Writing on the Body (Columbia UP, 1997) bevat in een notendop haar ideeën over gender en performativity.

Links
Over de ARTE-documentaire Judith Butler. Philosophe en tout genre
Over Butler's bezoek tijdens De avonden van Sophia op 25/5 te Brussel
Butler's homepage
Wikipedia artikel over Judith Butler
Gender Trouble in het Vaticaan. Habemus papam non feministam... (humor op Div@zine)

terug naar overzicht

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Mama Cash!

home contact & mailinglijst français & English