dinsdag, 14 maart 2006: Trans, gender, beweging, strijd,... ?
't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout - 20u

OXO - foto: Lies DeclerckVanavond willen we genderrechten openbreken tot meer dan enkel gelijkheid m/v. In een eerste luikje staan we stil bij de raakvlakken en verschillen tussen feministische en transgender activisten. Startend met de radicale visie van Janice Raymond schetsen we de geschiedenis van feministisch denken over trans/gender, en komen uit bij het zogenaamde transfeminisme en de strijd van transgender personen voor genderrechten.

Internationaal beweegt er immers heel wat op het vlak van mensenrechten voor transgender personen. We geven in het tweede deel een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste politieke discussies in transgenderorganisaties in België en Nederland, en schetsen tevens de recente ontwikkelingen op internationaal niveau.

Welke verschillen en gelijkheid tussen discriminatie op basis van geslacht, geslachtsuitdrukking en geslachtsidentiteit bestaan er? Hoe evolueerden de verhoudingen tussen transgenderpolitiek en feminisme? Welke relevantie heeft transgenderactie en -politiek voor andere sociale bewegingen? Dat zijn vragen die Joz en Justus jullie zullen voorleggen.

Joz Motmans (Steunpunt Gelijke Kansenbeleid, Gender Actie Groep) en Justus Eisfeld (Stichting T-image) zullen vanavond de raakvlakken tussen transgender en feministische actie en politiek toelichten.

locatie: 't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout.
klik hier voor een printklare wegbeschrijving (PDF - 179kB).

Links
De website van Trans Academics - www.trans-academics.org
De website transfeminism.org, een trans-positieve on-line community voor de discussie van de intersecties tussen genderdiverse en feministische identiteiten/gemeenschappen
Nederlands Transgender Filmfestival: www.transgenderfilmfestival.com

Artikels
Joz Motmans. Wat te doen met de man met eileiders? Belgische wetgeving rond transseksualiteit wringt op meerdere fronten
Sandy Stone. The 'Empire' Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto
Reid Vanderburgh. The Paradox of Feminism
Stephen Whittle. Where Did We Go Wrong? Feminism and Trans Theory - Two Teams on the Same Side?

terug naar overzicht

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Dienst Emancipatiezaken Antwerpen en Mama Cash!

home contact & mailinglijst français & English