dinsdag, 14 februari 2006: Genderbenders als verzet in de beeldcultuur?
't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout - 20u

Genderbenders

De hedendaagse populaire beeldcultuur is cruciaal in het proces van het naar voren brengen van genderidentiteiten. Vooral in muziekvideoclips worden mannelijkheid en vrouwelijkheid gerepresenteerd. In deze format, die hoofdzakelijk door jongeren bekeken wordt, zien we zeer stereotype beelden van de traditionele genderrollen. Maar er circuleren ook andere genderrepresentaties in deze visuele populaire beeldcultuur waarin de genderidentiteiten op losse schroeven worden gezet.

Vanuit de hedendaagse theorievorming over gender als discursieve constructie en als performance wordt dit hybride genderspel of genderbending gezien als een verzetsstrategie die de grenzen aan genderidentiteiten in vraag stelt.

Sofie Van Bauwel (UGent), die doktoreerde op dit onderwerp, toonde ons tijdens dit café een aantal populaire videoclips die ambigue genderbeelden naar voren brengen. Dragen deze beelden bij tot het verzet tegen traditionele genderrollen? Of is ook deze vorm van verzet geïncorporeerd door de consumptiemaatschappij en is verzet niet meer mogelijk?

locatie: 't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout. uur: 20u
klik hier voor een printklare wegbeschrijving (PDF - 179kB).

Links
Madonna and Gender Trouble, een essay door Reena Mistry op theory.org.uk
Een bibliografie van artikels van Sofie Van Bauwel

terug naar overzicht

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Dienst Emancipatiezaken Antwerpen en Mama Cash!

home contact & mailinglijst français & English