13 oktober 2004: 'Animal Matters : Or, why animals matter to feminism' (Dierenkwesties : of, waarom dieren van belang zijn binnen feminisme) by/door Lynda Birke (in English)
(go to the English text)


Een thema avond over de link(s) tussen vrouwenrechten en dierenrechten. Dr. Lynda Birke, experte en auteur van vele boeken rond deze thema's kwam helemaal uit Lancaster (VK) om dit thema te belichten.

We hopen binnenkort de digitale presentatie van Lynda Birke on-line te zetten, voorlopig vind je hier al een schematisch overzicht van de lezing (Word-doc).

Samenvatting van de lezing van Lynda Birke:

In deze lezing zal ik eerst de vraag stellen waarom feminisme meer aandacht moet besteden aan niet-menselijke dieren (en waarom mensen die zich het lot van niet-menselijke dieren aantrekken aandacht moeten besteden aan feminisme).

Ecofeministen en dierenrechtenactivisten zien vaak verbanden tussen vrouwen/gender en niet-menselijke dieren. De feministische theorie die in Vrouwenstudies geproduceerd wordt daarentegen, doet dit zelden, hoewel zij toch net aandacht besteden aan wetenschap. Het is net dat wat me interesseert. Ik wil de vraag stellen: “wat vertelt de wetenschap ons over niet-menselijke dieren, en wat heeft feminisme daarop te zeggen?”

Feminisme kan op verschillende manieren in verband gebracht worden met dierenkwesties:
de praktijken van de wetenschap: feministen laten zich al meer dan een eeuw kritisch uit over de manier waarop de wetenschap (mensenlijke of niet-menselijke) lichamen gebruikt, bijvoorbeeld bij vivisectie
wetenschappelijke kennis, met name het onderliggende geloof in ‘objectiviteit’ (vaak geassocieerd met mannelijkheid)
de tegenstrijdige overtuigingen dat niet-mensen zowel vergelijkbaar zijn met ons als (compleet) verschillend. Niet-menselijke dieren worden bijgevolg vaak gezien als ‘pure’ biologie, terwijl men mensen nooit zo ziet (dierlijk gedrag, bijvoorbeeld, maakt deel uit van de biologie; menselijk gedrag wordt maar zelden in de biologie opgenomen).

Feministen hebben over al deze vragen geschreven. Maar dat gebeurde vaak vanuit een zeer kritisch perspectief, een perspectief dat zich bovendien buiten de wetenschap bevond. Ik wil me dus baseren op ideeën die uit de wetenschap komen, ideeën over het bewustzijn van dieren en de subjectiviteit van dieren, die het ons mogelijk maken om het handelingsvermogen van dieren te benadrukken. Ik zal beargumenteren dat dat een belangrijke stap is voor feministische theorie, voor het nadenken over menselijk-dierlijke relaties, en voor activisme.

Lynda Birke
Een biografie en bibliografie van Lynda Birke kan je vinden op de website van het Center for Digital Discourse and Culture.

Dierlijk gedrag, relatie mens/dier en feminisme (graag een seintje wanneer u weet heeft van organisaties dichter bij huis)
Website van Feminists for Animal Rights (VS & Australië)
Website van Carol J. Adams, auteur van ondermeer 'The Sexual Politics of Meat'
Organisatie opgestart door Marc Bekoff en Jane Goodall: Ethologists for the Ethical Treatment of Animals (enkele interessante boeken over dierlijk gedrag) (VS)

Boeken & artikels
Een uitgebreide bibliografie van Lynda Birke kan je vinden op de website van het Center for Digital Discourse and Culture.
Lynda Birke publiceert regelmatig artikels in het tijdschrift Society & Animals, toegankelijk (mits betaling) via de website van Psychologists for the Ethical Treatment of Animals (Psychologen voor de Ethische Behandeling van Dieren).
Een recent artikel (titel: 'Animal Performances') van Lynda Birke, Mette Bryld en Nina Lykke verscheen in Feminist Theory (Sage, August 2004, vol. 5, no. 2, pp. 167-183) (lees een samenvatting).

terug naar overzicht

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Dienst Emancipatiezaken Antwerpen en Mama Cash!
home contact & mailinglijst français & English