13 april 2005: Armoede: iets vrouwelijks?

Armoede. Iets vrouwelijks?

 

Uiteraard is armoede niet iets exclusief vrouwelijks, maar vrouwen worden wereldwijd wel het hardst getroffen door armoede. In dit café laten we twee expertes aan het woord en tonen we een video.

Nicky Pouw (NL) heeft de afgelopen 8 jaar onderzoek gedaan naar armoede onder de rurale bevolkingsgroepen van met name Afrikaanse landen. Daarbij ging haar aandacht vooral uit naar de gevolgen van economische hervormingsprogramma's op vrouwen die in armoede leven - hun sociaal-economische positie, hun overlevingsstrategieen en rol in het armoedebestrijdingsproces. Ze werkt nu aan een proefschrift aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag met het onderwerp "The Characterisation and Monitoring of Poverty in Uganda".
Vanavond zal Nicky een uiteenzetting geven over dat onderzoek. Ze zal daarbij ook beeldmateriaal tonen dat ze tijdens haar anderhalf jaar verblijf in Oeganda heeft verzameld.

Vanavond hebben we ook Marie-Louise de Croock (B) te gast. Zij komt spreken over haar directe ervaringen met armoede en geeft achtergrond bij de video.

In die video 'Armoede Is...' van de vormingorganisatie Recht-Op, vertellen 4 vrouwen (waaronder Marie-Louise) wat armoede in hun levens betekent.

 

Links
Kort artikel op Indymedia 'Vrouwen zijn meer en meer het slachtoffer van armoede'
Onderzoeksgroep OASeS, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad

terug naar overzicht

 

 

Het feministisch café wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Dienst Emancipatiezaken Antwerpen en Mama Cash!
home contact & mailinglijst français & English