Keep your laws off my body

platformtekst
ondertekenaars

links

foto's (Indymedia)

contact:
FC Poppesnor
fcpoppesnor@tiscali.be

 

Manifestatie Bush in Brussel: vrouwen, feministisch, holebi, queer protest!
VS-ambassade, maandag 21 februari 2005 om 17u30


Omdat vrouwen, holebi's en queers heel wat te verliezen hebben bij de conservatieve politieke plannen van figuren zoals George W. Bush willen we hem en zijn gevolg klaar en duidelijk laten weten dat noch zij, noch hun ideeën welkom zijn in België of Europa.

Daarom roepen we op om op maandag 21 februari om 17u30 present te zijn aan de VS-ambassade, Regentlaan 27, 1000 Brussel [station Brussel-Noord - metro wetstraat]. We verzamelen rondom de samba-groep Famba: zij zullen in het roze gekleed zijn en hebben trommels, toeters en bellen bij!

We willen iedereen die zich verwant of solidair voelt met vrouwen, feministen, holebi's en queers vragen om zich te kleden in het fel roze. Dit om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn. Een roze (tweedehands of goedkope) sjaal, muts, pet of paraplu is al voldoende. Uiteraard kan je ook banners of pancartes meebrengen, met je eigen boodschap of die van je organisatie.

Coördinatie van deze actie: FC Poppesnor & NextGENDERation BrusselPlatformtekst

Op 20, 21 en 22 februari zijn George W. Bush en zijn gevolg op ‘bezoek’ in België. Vrouwen-, feministische, holebi- en queerorganisaties sluiten zich aan bij de reeds aangekondigde protestmanifestaties. We delen de bekommernissen rond het Amerikaanse beleid die de milieubeweging, de mensenrechtenbeweging en vredes- en ontwikkelingsbewegingen in het kader van dit bezoek in een platformtekst meedeelden. Maar als vrouwen-, feministische, holebi- en queerbewegingen willen we extra in de verf zetten dat we de door de Bush-regering gevoerde politiek over de hele lijn als een ernstige bedreiging zien voor de rechten van vrouwen en holebi’s wereldwijd, met name wanneer deze arm, zwart of moslim zijn. Via ons protest willen we Bush en zijn gevolg - en de delegatie die hen ontvangt - duidelijk maken dat noch zij, noch hun ideeën hier welkom zijn.

Geen stap terug inzake abortus

In 1994 verklaarde George W. Bush in de Dallas Morning News, "I will do everything in my power to restrict abortion. (Ik zal alles doen dat in mijn macht ligt om abortus te beperken.)” Intussen hangt het recht op een veilige, legale abortus en op zelfbeschikking van vrouwen over hun lichaam in de VS aan een fijn draadje. Niet alleen krijgt Bush tijdens zijn tweede ambtstermijn wellicht de kans om een rechter aan het Hooggerechtshof te benoemen die voor een meerderheid tegen het recht op legale abortus kan zorgen: ‘lagere’ federale gerechtshoven staan al langer onder invloed van rechts-conservatieve anti-abortus politici en worden onder Bush systematisch bemand met conservatieve anti-abortus en homofobe rechters. Daarnaast stelde Bush de ‘global gag rule’ weer in die het aan staatsgesubsidieerde voorlichtingsorganisaties onmogelijk maakt om in het buitenland (informatie over) abortus te verstrekken. Ook plaatste hij ultra-conservatieve raadsleden in belangrijke commissies die zich bezighouden met reproductieve rechten. Sommige van hen zijn zelfs faliekant tegen anticonceptiemiddelen.

Wereldwijd kiezen naar schatting 1/4de van de zwangere vrouwen voor een abortus (jaarlijks circa 46 miljoen). Ongeveer elke 6 minuten overlijdt een vrouw aan een onveilige, illegale, slecht uitgevoerde abortus, wat neerkomt op ongeveer 80.000 overlijdens per jaar. In landen waar er strengere abortuswetten gelden zijn het vooral de armere vrouwen die het vaakst slachtoffer worden van de dodelijke gevolgen van een onveilige abortus. Door het legaal maken (of houden) van abortus, en door daarnaast ook aandacht te besteden aan voorlichting op school, gemakkelijke toegang tot alle methoden van geboorteregeling en verstrekking van anticonceptie in noodgevallen, kunnen duizenden vrouwenlevens gered worden. De door Bush gepropageerde methoden ten opzichte van reproductieve gezondheid (‘onthouding’ als enige vorm van voorlichting, moeilijk toegankelijk maken van (informatie over) anticonceptie) gaan daar echter regelrecht tegen in en zijn niet alleen schadelijk voor de gezondheid van vrouwen wereldwijd, maar ook levensbedreigend.

Gerechtigheid voor oorlogsmisdaden en respect voor internationaal erkende verdragen

De houding van de VS heeft ook op het vlak van internationale rechtspraak een cruciale impact op de levens van vrouwen. Met de wantoestanden van de voorbije maanden in Darfur (Soedan) nog vers in het geheugen, smaakt de weigering van de VS om het Internationaal Strafhof te erkennen, extra bitter. Hoewel de plegers van oorlogmisdaden - waaronder systematische verkrachting van vrouwen en meisjes - die recent in Darfur werden begaan daar zouden kunnen berecht worden, zal de VS waarschijnlijk haar veto stellen, zodat duizenden vrouwen en mannen geen gerechtigheid zullen kennen.

Ook is het op zijn zachtst gezegd ironisch dat Bush er voor zorgde dat een foetus wettelijk als een persoon met rechten aanzien moet worden, terwijl de VS toch (naast Somalië) het enige land ter wereld is dat het VN Kinderrechtenverdrag niet bekrachtigd heeft. Gevoelige punten zijn de bepalingen rond de berechting van minderjarigen (in de VS kunnen minderjarigen de doodstraf krijgen) en seksuele voorlichting van jongeren. Ook het VN Verdrag voor de Uitbanning van Discriminatie tegen Vrouwen werd door de VS (evenmin als door Soedan en Iran) nog steeds niet goedgekeurd.

Geen discriminatie van holebi’s

Ook holebi’s blijven onder de Bush-regering niet gespaard. Niet alleen willen Bush en zijn achterban ten allen koste het homohuwelijk tegenhouden: de regering Bush probeerde expliciet in de grondwet te schrijven dat het huwelijk enkel voor heteroseksuele koppels weggelegd is en is daarnaast ondermeer gekant tegen adoptie door holebi’s. Deze sterke anti-holebi houdingen dragen allerminst bij tot een positief klimaat tegenover holebi’s, die zowel in het westen als elders sowieso al kwetsbaar zijn voor homofoob geweld en discriminatie.

Tegen een verdeel- en heersstrategie: (moslim)vrouwen verheffen samen hun stem

Eén van Bush’s argumenten om in zijn zelfverklaarde ‘War on Terror’ Afghanistan en Irak aan te vallen, was het bevrijden van het volk - maar vooral de vrouwen - van een fundamentalistische dictatuur. In geen van beide landen is de toestand voor vrouwen verbeterd: lokale vrouwenorganisaties zoals RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) en het Iraqi Women’s League voelen zich allerminst bevrijd door de VS-inval. RAWA spreekt van het vervangen van het ene fundamentalistische regime door een ander. Het Iraqi Women’s League noemt de zogenaamde Amerikaanse ‘bevrijding’ van Irak een imperialistische bezetting en vraagt het vertrek van de VS-troepen.

In de hele wereld is de ‘War on Terror’ intussen bijna synoniem geworden met de ‘War on Islam’, met discriminatie en stigmatisering van moslims als tastbaar gevolg niet alleen voor moslims in de VS, maar ook voor moslims in Europa. Ook hier spelen vrouwen(rechten) weer een belangrijke rol: omwille van het dragen van een hoofddoek wordt aan moslimvrouwen op verschillende plaatsen in Europa massaal het recht op onderwijs, werk, religie en privacy ontzegd. Of ze worden bedreigd, zoals onlangs Naïma Amzi, werkneemster bij het bedrijf Remmery overkwam. Ook in de vrouwenbeweging drijft het idee van een ‘botsing van culturen’ soms een wig tussen niet-moslimvrouwen en moslimvrouwen, of staat het solidariteit in de weg. Wij wensen niet mee te gaan in deze ‘verdeel en heers’ strategie. Moslimvrouwen zijn geen ‘slachtoffers’, geen ‘vreemdelingen’ en ook geen ‘terroristen’.

(Moslim)vrouwen willen op voet van gelijkheid samen hun stem verheffen tegen onderdrukkende regimes zoals dat van de VS en tegelijk het bezoek van Bush aangrijpen om onze bezorgdheid te benadrukken over een dergelijk oprukkend rechts-conservatief klimaat dat zich ook dichter bij huis laat voelen. Dat klimaat is (ondermeer) bedreigend voor het (althans in België) verworven recht op abortus (denk maar aan de voorzitster van de commissie Rechten van de Vrouw in het Europees Parlement: een conservatieve, anti-abortus militante), maar dat klimaat heeft ook een specifieke invloed op de levens van asielzoekers (v/m), moslims (v/m) en (kans)armen (v/m). Het is een harde rechts-liberale, op Amerikaanse leest geschoeide “eigen volk eerst” politiek die in Europa van mensen op de vlucht (v/m) ‘illegalen’ maakt en van moslims (v/m) ‘terroristen’ en die (kans)armen (v/m) steeds dieper de bestaansonzekerheid induwt door het gebrek aan (sociale) zekerheid en goed betaald werk.

Ook in Europa zullen wij waakzaam blijven voor conservatieve geluiden, die de moeizaam verworven rechten van vrouwen willen aantasten of terugdraaien. Wij willen niet dat conservatieve krachten in Europa of in België zich gesterkt voelen door het bezoek van Bush.

Als vrouwen- en feministische, holebi- en queerorganisaties willen wij het bezoek van George Bush aangrijpen om luid onze stem te laten horen tegen seksisme, homofobie en islamofobie, zowel in de Verenigde Staten als in België en Europa. Via ons protest keren we ons met de rug naar Bush en zijn politiek en zetten we ons tegelijk op weg naar een gezamelijke toekomst waar onze vele en diverse verlangens een plaats kunnen krijgen.


Ondertekenaars

Collectif femmes en noir contre les centres fermés et les expulsions
Commission une femme une homme (Ecolo)
Coordination Holebi Bruxelles
DASQ - Dames, seuten en queers

Famba
Feministisch Café Poppesnor

Gender Actie Groep (GAG)
IVCA-YWCA Antwerpen
Lesbiennevereniging Labyrint vzw
LinC – Lesbisch in Se
NextGENDERation Bruxelles
pinkwave
Sophia asbl/vzw
Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS)
Vie Féminine

Voor Moeder Aarde

Vrouwen Overleg Komitee (VOK)


Links

Stop Bush. Protestacties tegen het bezoek van president Bush aan België

Achtergrond

NARAL. Pro-Choice America. "The Bush Judges: Rolling Back Rights"
The Feminist Majority Foundation. "Feminist Court Watch"
Div@zine. "Vrouwenrechten onder vuur in Europees Parlement"
One Thousand Reasons. The Failures of the Bush Administration. "Women's Rights"
The Yale Herald. Sophie Pinkham. "Bush Pursues War on Reproductive Rights"
Gays Against Bush "Why Protest?"
Revolutionary Women of Afghanistan (RAWA). ‘Speech of a RAWA member in Honorary Doctorate Ceremoney in Brussels (May 16, 2003)’
Iraqi Women's League. ‘Open Appeal to all women's organisations in the UK’
Human Rights Watch. "Turkey: Headscarf Ban Stifles Academic Freedom."