post-feminisme

Zie Ingrid

Er is geen echte consensus over waar post-feminisme voor staat. In sommige academische kringen wordt de term post-feminisme gebruikt om te verwijzen naar de nieuwste theoretische ontwikkelingen binnen/buiten feministische theorie. Maar critici van post-feminisme stellen dat de term impliceert dat feminisme niet langer relevant is en dat het daardoor bijdraagt aan de backlash tegen feminisme. [...]